Camerabewaking en cameratoezicht in Denhaag huren

Cameratoezicht kan helpen om de veiligheid in wijken te vergroten. Hierdoor kan de politie ook sneller reageren bij incidenten.

In Den Haag hangen ongeveer 130 camera’s om de openbare orde te handhaven. De politie bekijkt de beelden. Als ze iets opmerken, waarschuwen ze hun collega’s op straat.

Cameratoezicht is alleen zinvol als het gericht wordt toegepast in combinatie met gewone politiesurveillance. De politie plaatst camera’s als andere maatregelen om criminaliteit en overlast te bestrijden niet helpen. Er kunnen ook tijdelijk flexibele camera’s ingezet. De duur van het toezicht is afhankelijk van het soort overlast. In alle gevallen is er toestemming van de burgemeester nodig.

Locaties

De camera’s hangen op verschillende plaatsen in de stad, waarvan het grootste aantal in het centrum:

 • Prostitutiestraten: Geleenstraat, Hunsestraat en Doubletstraat;
 • Stationsgebied Den Haag HS, o.a. Stationsplein, Bazarplein, Kraijenhofstraat, Jan Blankenstraat en  Hoefkade;
 • Het gebied vanaf Den Haag HS via de Stationsweg en Wagenstraat naar de Grote Marktstraat;
 • Het (winkel)gebied vanaf Den Haag CS, via de Herengracht, Korte Poten, Plein, Lange Poten, Spuistraat, Grote Marktstraat, Vlamingstraat en de Laan.

Borden geven aan of er camera’s hangen.

Overige camera’s

Er hangen ook camera’s bij winkels, bedrijven en woningen. Deze vallen niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en worden ook niet door de politie uitgekeken. Voor het plaatsen gelden diverse regels: College Bescherming Persoonsgegevens

Privacy

Regels om de privacy van gefilmde mensen te garanderen:

 • Beelden zijn beveiligd en alleen een kleine groep agenten bekijkt ze.
 • Beelden worden maximaal 28 dagen (4 weken) bewaard.
 • Beelden waarop strafbare feiten zijn vastgelegd en de beelden die door de politie ingezet worden voor de opsporing en vervolging van verdachten van een gepleegd strafbaar feit mogen langer bewaard worden.
Binnen 24 uur
Waarom kiezen voor Security Rental
 • Eigen helpdesk
 • Opgeleide monteurs
 • VCA Certificering
 • Technische dienst
 • Adviseurs op locatie
 • Projectmatige aanpak
 • 20+ jaar ervaring
 • Totaal oplossingsgericht
 • Creatieve oplossingen

Recent nieuws

Gratis advies